và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khi ton tuong khong con de tho "
  • Khi tôn tượng không còn để thờ

    Một thực tế cho thấy, hiện nay, việc sử dụng tượng tôn giáo nhằm mục đích trang trí dưới nhiều hình thức, đang ngày càng trở nên phổ biến và bị lạm dụng đến mức phản cảm, đặc biệt là đối với các tôn tượng Phật giáo.