và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khoang 30 nghin tham du buoi thuyet giang cua duc dalai ..."