và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khoi huong trong tam linh nguoi viet "
  • Khói hương trong tâm linh người Việt

    Nén hương lúc này không còn là thứ hàng bình thường, mà nó đã trở thành một sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt. Cùng với những phong tục truyền thống khác, nén hương đã góp phần tạo nên và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.