và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khoi tam xuat chi "
  • Khởi Tâm Xuất Chí

    PHỤNG VÌ: Phước Hưng Đường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế Thượng THIỆN Hạ HUỆ Húy Nhựt  Thành Huỳnh Công Đại lão Hòa Thượng Giác linh.