và tìm được 1 bài viết có từ khóa " kinh phat va nhung dieu phat tu can luu y "
  • Kinh Phật và những điều Phật tử cần lưu ý

    Kinh Phật không phải chỉ để kính thờ hay trì tụng trang nghiêm trước bàn thờ Phật mà có thể an nhàn đọc Kinh như đọc sách. Tụng đọc Kinh Phật cốt yếu là nhận rõ nội dung lời dạy của Đức Phật để ứng dụng trong đời sống hàng ngày.