và tìm được 1 bài viết có từ khóa " la dung hay sai "
  • Bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh tự có an bài - Là đúng hay sai?

    Trong cuộc sống này, điều chúng ta có thể tiếp nhận là tri thức, nhưng điều cần phải dung dưỡng là một tấm lòng lương thiện. Nhân chi sơ, tính bản thiện – lương thiện chính là bản chất nguyên sơ của sinh mệnh nguyên thủy của con người. Tôi tin rằng trong tâm ai cũng có sự lương thiện thuở ban sơ ấy.