và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lam the nao de niem phat nhat tam bat loan "
  • Làm thế nào để niệm Phật nhất tâm bất loạn?

    Niệm Phật nhất tâm bất loạn theo phương pháp của Ấn Quang Đại Sư qua lời giảng của Pháp Sư Tịnh Không. Đại sư Ấn Quang dạy rằng: Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau: