và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lanh manh cua nguoi phat tu "
  • Nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử

    Đối với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức, tốt đẹp và lành mạnh. Không chỉ trong đạo Phật mà năm điều đạo đức này còn là năm điều kiện để tạo dựng một xã hội an lành, trật tự và phát triển bền vững.