và tìm được 1 bài viết có từ khóa " le nhap kim quan truong lao ht thich duc phuong "
  • Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

    Vào lúc 15 giờ hôm nay, 2-7 (19-5-Mậu Tuất), tại chùa Lam Sơn (290 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP.Huế), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN nhập kim quan.