và tìm được 1 bài viết có từ khóa " le tieu tuong truong lao hoa thuong thich minh canh "
  • Lễ Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh

    Sáng nay, 1-10 (3-9-Kỷ Hợi), tại tu viện Huệ Quang diễn ra lễ Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, viện chủ tu viện Huệ Quang - Q.Tân Phú.