và tìm được 1 bài viết có từ khóa " loi cua truong lao hoa thuong thich tri quang "
  • Về xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

    Sau lễ trà-tỳ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019) như di huấn, hiện tượng hiếm thấy khiến nhiều người chứng kiến rúng động khi mở cửa lò hỏa thiêu, đó là xá-lợi đỉnh cốt (xương sọ) màu trắng tuyết nổi bật giữa tro tàn.