và tìm được 1 bài viết có từ khóa " loi ich cua su nhan nhuc "
  • Lợi ích của sự nhẫn nhục

    Phật dạy: Nhẫn nhục là rất mạnh, vì không ôm lòng ác, lại thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục không làm ác tất được người tôn quý. Tâm cấu diệt hết, sạch không còn vết nhơ, ấy là rất sáng.