và tìm được 1 bài viết có từ khóa " loi ich cua viec di chua "
  • Lợi ích của việc đi chùa

    Ngày còn bé, con và chị thường lên chùa lễ Phật. Không biết tự bao giờ, nơi trang nghiêm ấy đã gieo vào vườn tâm chúng con những hạt giống Niềm tin, Khoan dung, Yêu thương và An lạc.