và tìm được 1 bài viết có từ khóa " loi phat day ve cach chon ban ma choi "
  • Lời Phật dạy về cách chọn bạn mà chơi

    Một trong những dấu hiệu để xét đoán về nhân cách của ai đó là nhìn xem họ thân thiết với những hạng người nào. Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong mù sương lâu dần sẽ thấm ướt. Vì thế mỗi người cần biết chọn bạn mà chơi.