và tìm được 1 bài viết có từ khóa " mau sac ca sa dan "
  • Màu Sắc Ca Sa Đàn

    Thái tử Tất-Đạt-Đa lìa bỏ cung vàng điện ngọc địa vị chức quyền, vợ đẹp con xinh, nhung gấm lụa là, nơi sông A-Nô-Ma cắt tóc đắp y xuất gia làm Sa môn...