và tìm được 1 bài viết có từ khóa " moi quan he va van hanh cua thap nhi nhan duyen "
  • Mối quan hệ và vận hành của thập nhị nhân duyên

    Phật giáo quan niệm rằng tất cả các pháp đều do duyên sinh. Vì cái này có mặt nên cái kia có mặt. Chúng vận hành tồn tại tương quan mật thiết với nhau qua mười hai móc xích tạo thành một vòng tròn khép kín đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử.