và tìm được 1 bài viết có từ khóa " mot dac trung rat rieng cua phat giao "
  • Một Đặc Trưng Rất Riêng Của Phật Giáo

    Điểm chung của các tôn giáo Thần khải là đức tin nơi một Đấng sáng thế, trong khi Kinh Pháp Cú (Dhammapada) một trong những kinh phổ biến nhất của Phật giáo, lại mở đầu bằng câu: ” tâm có trước các sự vật, tâm thống quản chúng sáng tạo ra chúng”.