và tìm được 1 bài viết có từ khóa " mot goc nhin ve van de chuyen gioi trong phat giao "
  • Một góc nhìn về vấn đề chuyển giới trong Phật giáo

    Xin xem bộ phim ngắn do Tanwarin Sukhapisit thực hiện có tiêu đề Tỳ-kheo-ni1. Một phụ nữ tìm đến một nhà sư thuộc một Tăng đoàn (saṅgha) Thái và xin được xuất gia. Vị sư từ chối bởi vì điều đó bị cấm; cô ấy là một phụ nữ.