và tìm được 1 bài viết có từ khóa " mot nhan sinh nhieu qua "
  • Một nhân sinh nhiều quả

    Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ có một nhà nữ Phật tử thuần thành, nhưng bà ta lại gặp một người chồng, không tin có đạo đức, nhân quả, tội phước, dù bà ta nhiều lần giảng giải.