và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nam cai tam giup giu gin dao duc tren thuong truong "
  • Năm cái Tâm giúp giữ gìn đạo đức trên thương trường

    Giữ gìn đạo đức trên thương trường là rất khó nhưng người biết dùng năm cái tâm trong việc điều phục mình chính là biểu hiện của người có đạo đức, có khả năng thích nghi mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt vai trò. Người có năm cái tâm ấy có mặt ở đâu là thành công ở đó, đem lại niềm tin yêu và hạnh phúc cho muôn người.