và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nam phuong phap diet tru phien gian "
  • Năm phương pháp diệt trừ phiền giận

    Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.