và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nen tin vao tai sinh hay khong "
  • Nên tin vào tái sinh hay không?

    Tôi tin có tái sinh, nhưng phải mất một thời gian lâu tôi mới đi đến kết luận này. Sự tin tưởng về tái sinh không đến ngay lập tức. Có những người sinh trưởng ở những nơi mà niềm tin về tái sinh là một thành phần trong nền văn hóa của họ.