và tìm được 1 bài viết có từ khóa " net dac sac cua phat giao tay tang "
  • Chương VI - Nét đặc sắc của Phật Giáo Tây Tạng

    Ngữ ý của hai chữ Lạt-ma. Phật giáo Tây Tạng tục xưng là Lạt-ma giáo (Lamaism), trong đó hàm ý rằng Phật giáo Tây Tạng không giống Phật giáo tại các nơi khác. Về nguyên tắc mà nói, thì Phật giáo Tây Tạng thuộc thời Vãn kỳ của Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ...