và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nghe phap ma nhieu khi chang nghe "
  • Nghe pháp mà nhiều khi chẳng nghe

    Có hạng người nghe pháp chỉ để gieo duyên, không tập trung, không nắm bắt được giáo nghĩa và tất nhiên là họ không thể suy tư, chiêm nghiệm về lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống thường ngày.