và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ngon ngu cua thien va thi ca phan 1 "
  • Ngôn ngữ của Thiền và Thi Ca phần 1

    Mục đích của Thiền là đạt ngộ chân tâm, cho nên ngôn ngữ của Thiền không phải là ngôn ngữ mà chúng ta thường sử dụng, nó là những phương tiện để đập vỡ vỏ bọc cuộc đời, là những nhát búa chém giữa hư không mà rúng động cả đất trời.