và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nguoi dan ba ke chuyen "
  • Người đàn bà kể chuyện

    Trước khi đến thăm chị Hoàng tôi đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một cảnh thương tâm. Không thương tâm làm sao được khi đôi vợ chông Hoàng, Lân đang sống hạnh phúc, bỗng chốc tan tành tất cả.