và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nguoi moi qua doi co biet la ho da chet roi ..."
  • Người mới qua đời có biết là họ đã chết rồi không?

    Khi chết, cái thân xác thì nằm bất động, chỉ có phần như sương khói là thần thức thoát ra khỏi cơ thể, tâm thức của người sắp qua đời rất nhạy bén, lúc bấy giờ người chết đang ở trong cõi trung ấm, chưa nhận thức được là mình đã thực sự chết rồi mà cứ nghĩ là mình đang còn sống bình thường.