và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nguoi phat tu hay doc bai viet nay "
  • Mong muốn sanh con trai, người Phật tử hãy đọc bài viết này

    May mắn và phước đức cho những gia đình nào có con hơn cha, con trai thuộc hạng ưu sanh. Hạnh phúc và bình an cho những gia đình có con bằng cha, con trai của họ thuộc hạng tùy sanh. Bất hạnh và tủi nhục cho những gia đình con thua cha, có con trai thuộc hạng liệt sanh.