và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nha tri lieu tam ly vuot thoi gian "
  • Đức Phật - Nhà trị liệu tâm lý vượt thời gian

    Đức Phật là người đã dự liệu được con người luôn luôn đau khổ với những gì mình không đạt được trong tương lai, và chỉ ra rằng việc tập chung vào hiện tại mới mang lại cho chúng ta có sức mạnh, vượt qua khổ não để có được hạnh phúc.