và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhan nho ve thi si bui giang va nhung bai tho ..."