và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhung cai ten tren lung ao va niem tin cho cuoc ..."
  • Những cái tên trên lưng áo và niềm tin cho cuộc chiến

    Áp lực công việc, nhiều lúc không còn đủ hơi để gọi rõ tên được nữa, các nhân viên y tế không thể nhận ra nhau, họ phải viết tên lên sau lưng áo để phân biệt - chỉ từng ấy cũng đủ để tôi tin rằng, cuộc chiến mới với “giặc Covid-19”, dù sẽ còn khốc liệt, nhưng chúng ta sẽ lại chiến thắng.