và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhung dieu phat tu can biet ve sam hoi "
  • Những điều Phật tử cần biết về sám hối, tụng Kinh, niệm Phật

    Sám hối, tụng kinh, niệm Phật là những phương thức sơ đẳng nhưng vô cùng cần thiết cho tất cả những người tu Phật. Đây là hình thức có tính cách tín ngưỡng như thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật vậy, nhưng ẩn bên trong là ý nghĩa của giáo pháp, chúng ta không thể không tìm hiểu cho thấu đáo.