và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhung loai hinh tin nguong dan gian o nuoc ta "
  • Những loại hình tín ngưỡng dân gian ở nước ta

    Bất cứ quốc gia nào, xã hội nào cũng có những loại tín ngưỡng truyền thống do nhiều thế hệ lưu lại. Một quốc gia có tuổi càng cao, có chiều dài lịch sử càng nhiều, gắn liền với nền văn hóa bản địa là có một số tín ngưỡng bản địa.