và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhung loi ich cua viec tin va song theo dinh luat ..."
  • Những lợi ích của việc tin và sống theo định luật nhân quả

    Tin nhân quả làm chúng ta an tâm. Sự hợp lý, trật tự, ý nghĩa của một cuộc đời là do nhận thức được và sống theo nhân quả. Và mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không sống theo nhân quả.