và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhung van de chung quang danh hieu bo tat quan the ..."
  • Những vấn đề chung quanh danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

    Người Trung Hoa có thể đã không biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm nếu như kinh điển của Phật giáo đã không được dịch qua Hán văn. Kinh điển vì thế được xem như là phương tiện đầu tiên mà từ đó tín ngưỡng thờ phượng Quán Âm được xây dựng và chuyển hóa.