và tìm được 1 bài viết có từ khóa " niem phat de lam gi "
  • Niệm Phật để làm gì?

    Không phải tất cả hành giả niệm Phật đều có chí nguyện vãng sanh. Có một số người niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng một số khác lại niệm Phật cầu phước báo, niệm Phật để cho tâm bình an, niệm Phật để thiết lập chánh niệm...