và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nu gioi va kha nang giac ngo thanh phat "
  • Nữ giới và khả năng giác ngộ thành Phật

    Tiềm năng giác ngộ, nguồn năng lượng Phật mẫu tính và Phật phụ tính đều sẵn có nơi mỗi người nam và cả người nữ. Bởi vậy cho dù là người nam hay người nữ nếu có tín tâm dâng hiến đều có thể chứng đạt hợp nhất bi trí dũng, để đem suối nguồn giác ngộ lợi ích cho muôn loài chúng sinh.