và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phan biet cau an va cau sieu trong phat giao "
  • Phân biệt cầu an và cầu siêu trong Phật giáo

    Cầu an và cầu siêu là hình thức tín ngưỡng có từ ngàn xưa, khắp nơi trên thế giới, dưới những biểu hiện khác nhau tùy theo vùng văn hóa và dân tộc. Cầu an, cầu siêu thể hiện nhu cầu, ước muốn của con người về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc ở hiện đời cũng như sau khi mất.