và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phat giao thien tong viet nam "
  • Phật giáo Thiền tông Việt Nam

    Nói đến Phật giáo Việt Nam chúng ta không thể nào bỏ qua đường lối tu thiền của chư Tổ từ xưa. Nếu xét kỹ đường lối đó thì thấy rõ ràng Phật giáo Việt Nam là một Phật giáo Thiền tông.