và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phat giao viet nam duoi thoi ngo "
  • Phật giáo Việt Nam dưới thời Ngô, Đinh và Tiền Lê

    Nói tới ý nghĩa Phật giáo thời Ngô – Đinh – Tiền Lê là phải nói đến một nền văn hóa Việt đã từng thấm đẫm tư tưởng bình đẳng, trí tuệ, từ bi, phải nói tới chân dung của những vị cao tăng, âm thầm hay hiển tượng hóa thên cứu độ đời.