và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phong sinh khong bang an chay "
  • Phóng sinh không bằng ăn chay

    Hiện nay, có nhiều người, nhiều nơi thực hiện phóng sinh. Việc phóng sinh được tiến hành từ những cá nhân với vài con cá, con chim cho đến có tổ chức mà số lượng lên đến hàng tấn.