và tìm được 1 bài viết có từ khóa " quan diem cua phat giao ve cuoc doi va hanh phuc "
  • Quan điểm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc

    Chúng ta thấy muôn loài đều đi tìm hạnh phúc. Ðạo Phật cũng thế, cùng chung với mọi người, đạo Phật đi tìm hạnh phúc. Và nếu dùng chữ 'tu hành' theo cái nghĩa để chỉ cuộc đi tìm hạnh phúc, thực hiện hạnh phúc, thì quả thật, cả nhân loại không ai mà không tu hành.