và tìm được 1 bài viết có từ khóa " quan niem tra bao theo phat giao "
  • Quan niệm trả báo theo Phật giáo

    Tôi có nghe thuyết pháp, vị sư giảng rằng khi mình gặp những chuyện xấu ác, đó là quả báo tới, phải trả quả báo của mình, như vậy mình mới hết tội. Xin hỏi, theo Phật giáo quan niệm trả báo thế nào?