và tìm được 1 bài viết có từ khóa " sau bau cu tai my "
  • Sau bầu cử tại Mỹ, nghĩ về thiền định và tâm từ bi

    Thiền về tâm từ bi giúp kẻ thắng cuộc không ngã mạn, người thất bại không tuyệt vọng. Thiền định về tâm từ bi sẽ giúp tâm mỗi người rộng mở hơn, thấy được sự tương quan, phụ thuộc lẫn nhau giữa mình và người, thấy được điểm chung, sự đồng nhất trong mục đích sống, khát vọng sống của con người.