và tìm được 1 bài viết có từ khóa " soi guong khong thay bong minh "
  • Soi Gương Không Thấy Bóng Mình

    Giai thoại xưa từng kể, có những vị thiền sư ngồi rách bẩy cái bồ đoàn mà chưa đến được cửa "Không" Vậy có phải những vị đó đã ngồi như Duy Ma Cật từng buông lời làm chùng lòng Xá Lợi Phất?