và tìm được 1 bài viết có từ khóa " su cuong thinh cua mot quoc gia theo duc phat "
  • Sự Cường Thịnh Của Một Quốc Gia Theo Đức Phật

    Đạo Phật không phải là đạo " sống trên mây" mà Đạo Phật là đạo lấy An Lành, Hạnh Phúc và Giải Thóat của chúng sinh là cứu cánh, bằng cớ là trong cuộc giảng giải trên, Đức Phật nói toàn chuyện "luật pháp, lịch sử, xã hội, văn hóa" chứ Đức Phật có nói gì về Niết Bàn, về Tây Phương Cực Lạc đâu?