và tìm được 1 bài viết có từ khóa " su phat trien kinh te nhin tu triet ly phat giao "
  • Sự phát triển kinh tế nhìn từ triết lý Phật giáo

    Đạo Phật không ca ngợi sự nghèo khổ, cũng như không phê phán sự giàu có. Bởi vì, giàu nghèo chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là sự an lạc thật sự của thân tâm, chỉ có thể đạt tới được bằng đạo đức và trí tuệ...