và tìm được 1 bài viết có từ khóa " suzuki t daisetsu nguoi danh thuc tinh hon nhat ban "
  • Suzuki T.Daisetsu: Người đánh thức tinh hồn Nhật Bản

    Phần lớn các nhà Nhật Bản học trong số đó có Watanabe Makoto1 đều cho rằng hai nhân vật Nhật Bản đã thành công sớm hơn cả trong việc giới thiệu văn hóa và tư tưởng, xã hội nước mình cho người ngoại quốc là Nitobe Inazō 新渡稲造 (1862-1933) và Suzuki Daisetsu 鈴木大拙 (1870-1966). Nitobe là người đã viết về Võ sĩ đạo và Suzuki về Thiền.