và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ta se lam gi khi can ke cai chet "
  • Ta sẽ làm gì khi cận kề cái chết?

    Lẽ thường, nếu biết rằng phút giây nữa mình sẽ chết thì chắc chắn chúng ta sẽ tận tâm tu tập, cầu nguyện, tuyệt không hề xao lãng. Nhưng ngặt nỗi, ai trong chúng ta cũng nghĩ mình sẽ khó chết, hoặc nếu có chết đi nữa thì cũng còn lâu.