và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tai sao co nhieu nguoi tu bo an thit de an ..."
  • Tại sao có nhiều người từ bỏ ăn thịt để ăn chay?

    Bình thường, mình bình luận về ăn chay không nhiều. Chỉ ai chân thành hỏi thì giãy bày đôi chút. Còn lại, không quảng cáo, chẳng khuyên răn hay nói với ai về ăn chay hay ăn thịt. Mình cho ăn gì là lựa chọn riêng của mỗi người. Không thiệt hơn, không tính toán.